DISCLAIMER

 

De website www.boutiquestories.com is eigendom van OU. Boutique Stories te Amsterdam. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan OU. Boutique Stories en/of aan haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopiëren of op te slaan, zonder schriftelijke toestemming van OU. Boutique Stories.

 

Productfotografie: Studio van Beusekom

 

OU. Boutique Stories besteedt veel aandacht aan correcte vermeldingen op deze website, maar kan niettemin de juistheid daarvan niet garanderen. OU. Boutique Stories sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de website.

 

Op transacties die middels deze website worden gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van OU. Boutique Stories van toepassing